Commercial Law, Labour Law, M&A, Civil Law

Economic Mediation and Arbitration, Court Proceedings, Legal Representation, Debt Collection

Restructuring, Bankruptcy, Compensation, Medical devices

Construction Law, Real Estate, Administrative and court-administrative proceedings

Competition protection, Personal rights of the entrepreneur, Protection of Personal Data

Accounting Outsourcing, Accounting Consulting and Corporate Services, HR and Payroll Outsourcing, Audit

Tax consultancy, Transfer pricing, Compliance Services, IP Box, R&D

Training - VAT, PIT and CIT as well as other legal and tax

Legal and financial and economic translations

Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

CNKP Legal Piela Kowalski i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych

ul. Emilii Sczanieckiej 9A/8
60-215 Poznań

KRS 0000406810, NIP 7792403271
 
District Court Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register

Partners: Agata Cichońska-Wyleżoł (attorney at law), Marcin Kowalski (tax advisor), Sylwia Piela (attorney at law)
CNKP Tax & Accounting Sp. z o.o.

ul. Emilii Sczanieckiej 9A/8
60-215 Poznań

KRS 0000446194, NIP 7792410710
 
District Court Poznań - Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register

Composition of the Management Board: Marcin Kowalski (President of the Management Board).