Commercial Law, Labour Law, M&A, Civil Law

Economic Mediation and Arbitration, Court Proceedings, Legal Representation, Debt Collection

Restructuring, Bankruptcy, Compensation, Medical devices

Construction Law, Real Estate, Administrative and court-administrative proceedings

Competition protection, Personal rights of the entrepreneur, Protection of Personal Data

Accounting Outsourcing, Accounting Consulting and Corporate Services, HR and Payroll Outsourcing, Audit

Tax consultancy, Transfer pricing, Compliance Services, IP Box, R&D

Training - VAT, PIT and CIT as well as other legal and tax

Legal and financial and economic translations

Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

  • Start
  • SPECIALISATIONS
  • Tax consultancy, Transfer pricing, Compliance Services, IP Box, R&D

Tax consultancy, Transfer pricing, Compliance Services, IP Box, R&D

Tax consultancy

Transfer prices

Compliance Services

Innovation Box, Research & Development