Commercial Law, Labour Law, M&A, Civil Law

Economic Mediation and Arbitration, Court Proceedings, Legal Representation, Debt Collection

Restructuring, Bankruptcy, Compensation, Medical devices

Construction Law, Real Estate, Administrative and court-administrative proceedings

Competition protection, Personal rights of the entrepreneur, Protection of Personal Data

Accounting Outsourcing, Accounting Consulting and Corporate Services, HR and Payroll Outsourcing, Audit

Tax consultancy, Transfer pricing, Compliance Services, IP Box, R&D

Training - VAT, PIT and CIT as well as other legal and tax

Legal and financial and economic translations

Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Marcin Kowalski – doradca podatkowy, partner CNKP

Marcin Kowalski

Tax advisor | Partner
Agata Cichońska-Wyleżoł - radca prawny, partner CNKP

Agata Cichońska-Wyleżoł

Legal counsel | Partner
Sylwia Piela – radca prawny, partner CNKP

Sylwia Piela

Legal counsel | Partner
Hanna Przybysz - specjalista ds. Kadr i Płac, CNKP

Hanna Przybysz

HR and Payroll Specialist
Agnieszka Mycka - specjalista ds. Kadr i Płac, CNKP

Agnieszka Mycka

HR and Payroll Specialist
Grażyna Bańbor, samodzielna księgowa, główna księgowa CNKP

Grażyna Bańbor

Independent accountant | Chief accountant
Agnieszka Dobras

Agnieszka Dobras

Tax Consultant
Maurycy Kosicki - prawnik, aplikant radcowski CNKP

Maurycy Kosicki

Lawyer | Legal trainee
Marta Magnucka - młodsza księgowa CNKP

Marta Magnucka

Junior accountant
Monika Bartoszewska - office manager CNKP

Monika Bartoszewska

Office Manager