Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Compliance Services

Realizujemy projekty ukierunkowane na zapewnienie zgodności z aktualnie obowiązującymi regulacjami podatkowymi w ramach usług tzw. tax compliance

Tego rodzaju wsparcie rokrocznie zyskuje na znaczeniu, szczególnie wobec dużej aktywności ustawodawcy ukierunkowanej na ograniczenie nadużyć podatkowych w różnych obszarach naszego życia gospodarczego. 

Nadmierny fiskalizm powoduje, że coraz trudniej spełniać wszystkie narzucane przedsiębiorstwom wymogi prawne. W CNKP pomagamy naszym Klientom odnaleźć się w gąszczu przepisów.

Tak rozumiemy też ideę optymalizacji podatkowej, która powinna być zawsze zgodna z prawem. W myśl zasady, co nie jest zabronione, jest dozwolone oraz mając każdorazowo na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów oferujemy określoną gamę rozwiązań, których zastosowanie może przyczynić się do zwiększenia efektywności podatkowej przedsiębiorstwa czy też minimalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Marcin Kowalski | CNKP

Marcin Kowalski