Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Outsourcing kadrowo-płacowy

Nie tylko w obszarze finansowo-księgowym dająca się zauważyć niestabilność regulacji prawnych utrudnia przedsiębiorstwom możliwość skoncentrowania się na ich działalności podstawowej. Analogiczna sytuacja ma miejsce w zakresie kadr i płac, gdzie niemal codziennie pojawiają się jakieś nowości legislacyjne. 

Rozwiązaniem tej sytuacji może być outsourcing procesów kadrowo-płacowych. Delegacja tych zadań w ręce specjalistów CNKP może być skutecznym narzędziem, dzięki któremu obszar ten zostanie odpowiednio zaadresowany. 

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi z tego zakresu:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • kalkulację wynagrodzeń pracowniczych zgodnie z polskimi przepisami prawa,
 • kalkulację narzutów na wynagrodzenia (składki ZUS i podatek dochodowy),
 • kalkulację płacową dla nierezydentów,
 • przygotowywanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych (PIT),
 • wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi i ZUS,
 • obsługę przelewów wynagrodzeń,
 • sporządzanie informacji zarządczej odnośnie danych płacowych,
 • konsultacje w kwestiach płacowych i prawa pracy,
 • wsparcie w procesach rekrutacji pracowników.
Marcin Kowalski | CNKP

Marcin Kowalski