Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Prawo handlowe

W ramach praktyki prawnej związanej z szeroko rozumianym prawem handlowym wspieramy naszych Klientów przy:

  • zakładaniu spółki, przygotowując jej umowę i inne wymagane dokumenty, jak też reprezentując nową spółkę w postępowaniu rejestrowym,
  • zwoływaniu i przeprowadzaniu Zgromadzeń Wspólników, w tym działając w charakterze protokolanta lub pełnomocnika wspólnika,
  • przygotowywaniu oraz implementacji wewnętrznych dokumentów spółki,
  • przeprowadzeniu zmian umowy spółki lub jej organów,
  • zatwierdzeniu sprawozdań finansowych i reprezentowaniu spółki w postępowaniu rejestrowym,
  • przygotowywaniu planów połączenia spółek, oferując kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe aż do momentu zakończenia procesu połączeniowego,
  • przygotowaniu planów podziału spółki, oferując kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe, aż do momentu zakończeniu procesu podziału,
  • przygotowaniu planów przekształcenia spółki, oferując kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe, aż do momentu zakończeniu procesu przekształcenia,
  • wsparciu w procesie likwidacji spółki prawa handlowego,
  • rozwiązywaniu bieżących problemów prawno-handlowych związanych z prowadzeniem spółki.

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela