Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Windykacja (dochodzenie wierzytelności)

Naszych Klientów reprezentujemy także w toku procedury windykacyjnej. Współpracujemy ze sprawdzonymi i skutecznymi komornikami, którzy są w stanie odzyskać zasądzone na rzecz naszych Mandantów kwoty. W tym celu:

  • kierujemy do dłużnika wezwania do zapłaty, 
  • negocjujemy lub mediujemy z dłużnikiem warunki spłaty zobowiązania, 
  • prowadzimy postępowania sądowe o zapłatę,
  • prowadzimy postępowania egzekucyjne, 
  • podejmujemy czynności ukierunkowane na zabezpieczenia roszczeń (zabezpieczenie na majątku dłużnika). 

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela