Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Postępowania sądowe, zastępstwo procesowe.

Mediacja oraz negocjacje nie w każdej sytuacji okazują się skuteczne, wobec czego nasi Klienci często stoją przed wyzwaniem związanym z rozpoczęciem sporu sądowego. W takiej sytuacji możemy Państwu zaproponować:  

  • ocenę ryzyka wystąpienia sporu sądowego, zasadności wszczynania postępowania przed sądem, analizę sytuacji procesowej i opracowanie strategii procesowej, 
  • reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz organami egzekucyjnymi,
  • sporządzanie pism procesowych w toku postępowań sądowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, zażalenia, zarzuty, sprzeciwy, apelacje, skargi, odwołania) oraz wszelkich innych pism, potrzebnych przed i w toku sporu,
  • reprezentację lub bezpośrednie wsparcie prawne w trakcie czynności przed notariuszem.

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela