Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Doradztwo księgowe i corporate services

Poza świadczeniem usług związanych z szeroko rozumianym outsourcingiem księgowym oferujemy Państwu także szereg usług o charakterze doradczym, w tym tzw. corporate services. Na usługi te składają się m.in.:

 • przygotowywanie sprawozdawczości na potrzeby raportowania do grupy kapitałowej (pakiety konsolidacyjne, raporty miesięczne),
 • przygotowywanie dedykowanej informacji finansowej na potrzeby zarządcze,
 • wsparcie w opracowaniu zasad obiegu i kontroli dokumentów w jednostce,
 • przygotowywanie raportów i dokumentów wymaganych przez banki i inne instytucje finansowe,
 • opracowanie koncepcji i dokumentacji polityki rachunkowości, konsultacje w zakresie stosowanych zasad wyceny, optymalizację i dostosowanie do potrzeb jednostki istniejącej polityki rachunkowości,
 • wsparcie przy wdrożeniu systemu finansowo-księgowego,
 • sporządzanie opinii w zakresie zagadnień księgowych,
 • doradztwo w zakresie skutków księgowych nietypowych operacji gospodarczych,
 • szkolenia dla pracowników w zakresie zagadnień księgowych,
 • monitorowanie spływu należności, wstępne czynności windykacyjne (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe),
 • monitorowanie sytuacji finansowej pod kątem spełniania warunków wynikających z umów kredytowych i innego finansowania zewnętrznego,
 • wsparcie w przygotowywaniu budżetów, analiz i kształtowaniu KPIs (Key Performance Indicators),
 • raporty kontrolingowe i wsparcie w procesach kontrolingu.

Marcin Kowalski