Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Postępowanie administracyjne oraz sądowo-administracyjne

W obszarze związanym z szeroko rozumianym prawem administracyjnym oferujemy:

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej,
 • reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej (tj. w postępowaniach przed organami administracji samorządowej, organami administracji rządowej), na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej (postępowania przed I lub II Instancją, a także przed sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym),
 • świadczenie pomocy prawnej w postępowaniach administracyjnych dotyczących przede wszystkim:
  • prawa budowlanego (postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie lub na legalizację samowoli budowlanej),
  • wydania wymaganych prawem koncesji, licencji, zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych (zgłoszenia i powiadomienia do organów regulacyjnych),
  • bezczynności organów administracji publicznej (skarga na bezczynność),
  • egzekucji w administracji (zwolnienie lub wyłączenie spod egzekucji, wstrzymanie czynności egzekucyjnych, środki zaskarżania czynności egzekucyjnych).

Sylwia Piela

Marcin Kowalski