Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe już dawno przestało być wyłącznie wąsko rozumianą specjalizacją. Doradca podatkowy w dzisiejszych czasach to bardziej zaufany partner, z którym uzgadnia się strategiczne decyzje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ilość zmian w przepisach prawa podatkowego i ich niejednokrotnie niska jakość powodują, że zakres usług oferowanych przez działy doradztwa podatkowego stale się powiększa. 

W ramach CNKP oferujemy Państwu wsparcie m.in. w postaci:

  • bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego podatków dochodowych (CIT, PIT), podatku od wartości dodanej (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jak i innych podatków oraz należności publicznoprawnych – tzw. hotline;
  • reprezentacji w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym, jak również egzekucyjnym;
  • opracowywaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowych czy informacji stawkowej,
  • przygotowywanie opinii prawno-podatkowych dotyczących planowanych przedsięwzięć gospodarczych, czy też zaistniałych już stanów faktycznych.

Obsługujemy transakcje międzynarodowe, w których jedną z bardziej istotnych kwestii jest rozliczenie podatkowe dokonanych czynności prawnych, współpracujemy przy tym z zagranicznymi doradcami podatkowymi, tak by naszym Klientom zapewnić możliwie pełne bezpieczeństwo.

Marcin Kowalski | CNKP

Marcin Kowalski