Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Prawo cywilne

Nieodłącznym elementem każdej praktyki prawniczej jest prawo cywilne, które jest powszechnie stosowane w codziennej działalności gospodarczej. Dlatego też oferujemy naszym Klientom wsparcie w:

  • przygotowywaniu projektów umów nazwanych oraz umów nienazwanych, w tym o charakterze transgranicznym,
  • weryfikowaniu zapisów umownych proponowanych przez kontrahentów, identyfikacji potencjalnego ryzyka, w tym o charakterze transgranicznym,
  • zleceniu procesów marketingowych agencjom reklamowym (loterie, promocje),
  • opracowywaniu regulaminów sklepów internetowych, reprezentowaniu w sporach z konsumentami,
  • obsłudze procesów nabycia nieruchomości lub ruchomości o dużej wartości,
  • negocjacjach z kontrahentami warunków współpracy czy warunków transakcji wraz ze sporządzeniem projektu odpowiedniej umowy,
  • analizie i opiniowaniu umów już obowiązujących, w tym dokonaniu oceny ryzyka wynikającego z umowy oraz przedstawienie propozycji zmian mających na celu zabezpieczenie interesów Klienta, 
  • weryfikacji statusu i sytuacji prawnej kontrahentów. 

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela