Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

M&A

CNKP posiada doświadczenie w przeprowadzaniu różnego rodzaju procesów związanych ze zmianami właścicielskimi przedsiębiorstw, świadcząc usługi obejmujące m.in.:

  • przeprowadzanie prawno-podatkowego Due Diligence poprzedzającego nabycie spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z nabyciem spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym reprezentacja jako pełnomocnik przy czynnościach notarialnych oraz przed sądami oraz organami administracji,
  • wsparcie przy czynnościach następczych względem transakcji M&A, w tym powiadomienie kontrahentów, aktualizacja umów, udzielanie wyjaśnień i zaleceń.

Agata Cichońska-Wyleżoł

Marcin Kowalski