Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Ochrona konkurencji
Dobra osobiste przedsiębiorcy

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców, wobec czego posiadamy doświadczenie zawodowe również w sprawach związanych z ochroną konkurencji oraz ochroną dóbr osobistych przedsiębiorców. W ramach praktyki prawniczej w tym obszarze podejmujemy się: 

  • reprezentacji Klienta w sporach i postępowaniach sądowych dotyczących spraw o czyny nieuczciwej konkurencji (np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie praw do znaku towarowego, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy, wprowadzenie w błąd w zakresie oznaczenia przedsiębiorstwa, produktów lub usług, nieuczciwej lub zakazanej reklamy, przejęcie kontrahentów),
  • oceny, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych Klienta, 
  • analizy działań przedsiębiorcy pod kątem ryzyka naruszenia dóbr osobistych,
  • analizy trybu ochrony dóbr osobistych i form zaspokojenia interesów Klienta w tym przedmiocie, 
  • dochodzenia roszczeń majątkowych i niemajątkowych z tytułu naruszenia dóbr osobistych,

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela