Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Ochrona danych osobowych

W ostatnich latach istotnie zmieniły się przepisy oraz podejście regulatora do kwestii związanych z ochroną danych osobowych, co odnotowujemy na co dzień w naszej praktyce zawodowej. Ze względu na powyższe oferujemy następujące usługi naszym Klientom:

  • prawne Due Diligence procesów związanych z ochroną danych osobowych,
  • implementowanie rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (polityk ochrony danych osobowych, schematów postępowania przy naruszeniu ochrony danych osobowych),
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (zgody, oświadczenia, upoważnienia, rejestry czynności przetwarzania i rejestry kategorii czynności przetwarzania, polityka prywatności),
  • sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie treści umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, 
  • wsparcie Klienta przy prowadzeniu korespondencji z podmiotami danych,
  • udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących zagadnień związanych z ochroną danych osobowych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela