Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Audyt

W ramach CNKP oferujemy szeroki zakres usług rewizji finansowej, w szczególności badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz badania, których obowiązek przeprowadzenia wynika z Kodeksu spółek handlowych. W zakresie usług leżą również usługi związane z projektowaniem, usprawnianiem oraz weryfikacją systemów kontroli wewnętrznej.

Na działalność audytową CNKP składają się następujące działania:

  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
  • badania i przeglądy informacji finansowej sporządzonej z zasadami rachunkowości grupy kapitałowej (MSSF, HGB, US GAAP),
  • badania, których obowiązek przeprowadzenia wynika z Kodeksu spółek handlowych,
  • uzgodnione procedury (agreed upon procedures) mające na celu zweryfikowanie wybranych obszarów będących przedmiotem szczególnego zainteresowania zarządu lub właścicieli,
  • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości na sprawozdania sporządzone zgodnie z przepisami międzynarodowymi (HGB, MSSF),
  • wsparcie w procesach konsolidacji sprawozdań finansowych,
  • wsparcie w projektowaniu, usprawnianiu oraz weryfikacji systemów kontroli wewnętrznej, również pod kątem ograniczania ryzyka defraudacji,
  • doradztwo w zakresie finansów oraz księgowości, w tym doradztwo dotyczące przekształceń oraz połączeń spółek,
  • szkolenia z zakresu ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Do pobrania:

Sprawozdanie z przejrzystości

2020

Sprawozdanie z przejrzystości

2019

Sprawozdanie z przejrzystości

2018

Sprawozdanie z przejrzystości

2017

Sprawozdanie z przejrzystości

2016

Sprawozdanie z przejrzystości

2015