Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

CNKP to zespół specjalistów, którzy bazując na doświadczeniu zawodowym zebranym w międzynarodowych kancelariach prawnych i renomowanych firmach konsultingowych świadczą usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

rozwiązania

Naszym codziennym działaniom przyświeca idea znalezienia optymalnego rozwiązania zaspokajającego w możliwie najpełniejszy sposób potrzeby naszych Klientów, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych.

Kompleksowość

Decydując się na podjęcie z nami współpracy, zyskują Państwo gwarancję najwyższego standardu świadczonych usług i profesjonalizmu osób je realizujących, jak również indywidualnego oraz kompleksowego podejścia do powierzonych zadań.

Współpraca z partnerami zagranicznymi oraz posługiwanie się językiem niemieckim, angielskim oraz włoskim umożliwiają naszym Klientom realizację niemal każdego zamierzenia biznesowego, niezależne od jego lokalizacji.

Wsparcie

Priorytetem dla nas jest bieżące wsparcie naszych Klientów w możliwie szerokim zakresie. Dlatego tworzymy interdyscyplinarny zespół profesjonalistów, mogących zaoferować Klientowi swoje doświadczenie oraz kompetencje w codziennej współpracy.

Pewność

Ponieważ chcemy dostarczać naszym Klientom najlepsze możliwe rozwiązania, merytoryczny nadzór nad realizowanymi przez nas zadaniami sprawowany jest zawsze przez osobę posiadającą tytuł zawodowy, stosownie do okoliczności: radcy prawnego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

W ten sposób realizujemy nasz cel, aby świadczona przez nas usługa była dla Klienta optymalna, ale i bezpieczna.

Wspólny sukces

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej zasady oraz proponowana, oparta na partnerstwie współpraca, przyczynią się do przyszłych, wspólnych sukcesów, czego sobie i Państwu życzymy.