Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Wyroby medyczne

Dość wąską specjalizacją, która wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego, jest obszar prawny związany z rejestracją i dopuszczeniem wyrobów medycznych do obrotu na terytorium kraju, wobec czego nie każda kancelaria jest w stanie zaoferować takie wsparcie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym obszarze, w tym w szczególności w:

  • przeprowadzaniu procedur dotyczących wprowadzania do obrotu i do używania wyrobów medycznych (zgłoszenia i powiadomienia do organów regulacyjnych),
  • opracowywaniu i opiniowaniu umów dystrybucyjnych, marketingowych, reklamowych dotyczących wyrobów medycznych, 
  • kompleksowym wsparciu w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji podmiotów działających na rynku wyrobów medycznych, obejmującym reprezentację Klientów podczas mediacji i postępowań przed sądami powszechnymi.

Sylwia Piela

Marcin Kowalski