Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Sylwia Piela

Radca prawny | Partner
Sylwia Piela, radca prawny, partner CNKP

Bio

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1999 roku. Przed utworzeniem CNKP współpracowała z jedną 
z największych w Polsce kancelarii prawnych.

Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak też przez sądem polubownym. 
Z zaangażowaniem reprezentuje interesy Klientów również w trakcie negocjacji i rokowań, dotyczących przykładowo treści kontraktów handlowych czy też problemów powstałych 
w związku z ich wykładnią.

Zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, 
a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zwykle są to sprawy o charakterze cywilnym, gospodarczym, handlowym lub rejestrowym. Pracowała w administracji, zarówno samorządowej, jak i rządowej, dzięki temu zna dobrze administracyjne procedury, podział kompetencji i strukturę administracji.

Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianymi nieruchomościami, windykacją należności, rejestracją wyrobów medycznych czy innymi kwestami cywilnoprawnymi oraz administracyjnymi.

Uprawnienia mediatora pomagają jej w toku prowadzonych, często niełatwych, negocjacji. Posługuje się językiem niemieckim.

Aktywność sportowa oraz ciekawość świata to jej znaki rozpoznawcze. Sylwię można spotkać na kortach tenisowych lub na bezdrożach uprawiającą turystykę pieszą. Ciekawa świata, spełniona mama.

Zobacz profil