Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

W gospodarczym cyklu koniunkturalnym i szybko zmieniającym się otoczeniu prawno-ekonomicznym, nasi Klienci stają też często przed wyzwaniami związanym z restrukturyzacją prowadzonej działalności gospodarczej.

Naszych Klientów możemy  w tym procesie wspomóc m.in. poprzez:

  • reprezentację w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (w tym
    w postępowaniu układowym i sanacyjnym) dotyczących ich kontrahentów, 
  • przeprowadzenie analizy sytuacji prawno-ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz sporządzenie opinii prawnej pozwalającej na ocenę zasadności lub potrzeby wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wraz ze wskazaniem ryzyka i skutków wynikających z wszczęcia (lub zaniechania) powyższych procedur dla działania przedsiębiorstwa, realizowanych kontraktów, planowanych przedsięwziąć i odpowiedzialności członków zarządu. 

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela