Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Odszkodowania

W ramach CNKP zajmujemy się także:

  • dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia z tytułu wyrządzonej szkody osobowej i majątkowej, np. wynikłej z wypadku komunikacyjnego (odszkodowania z OC, AC, NNW), naruszenia dóbr osobistych, szkody powstałej na skutek kradzieży, pożaru, zniszczenia mienia, jak też szkody związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w zw. z nienależytym wykonaniem umowy (odszkodowania kontraktowe), wypadkiem w pracy (OC przedsiębiorcy), działalności rolniczej (ubezpieczenie rolnicze),
  • dochodzeniem odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty.

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela