Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Prawo pracy

Zagadnienia związane z szeroko pojętymi kwestiami pracowniczymi, wobec stopnia ich skomplikowania, nieraz wymagają pogłębionej analizy. Dlatego też oferujemy naszym Klientom w tym zakresie następujące usługi:

  • sporządzanie dokumentów z obszaru indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (umowa o pracę, regulaminy wewnątrzzakładowe, układy zbiorowe pracy),
  • wsparcie w procesach rekrutacji (umowy outsourcingowe o świadczenie usług rekrutacyjnych, przedwstępne umowy o pracę),
  • wsparcie w procesach zatrudniania pracowników tymczasowych (umowy z agencjami pracy tymczasowej),
  • wsparcie w procesach derekrutacji (wypowiedzenia i porozumienia, przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych),
  • reprezentowanie w pozasądowych i sądowych sporach pracowniczych (negocjacje, mediacje oraz postępowania sądowe),
  • bieżące wsparcie w zakresie problematyki związanej z prawem pracy oraz zagadnieniami z obszaru ubezpieczeń społecznych, w tym transgranicznych (wyjaśnienie pytań i wątpliwości, wydawanie zaleceń oraz rekomendacji),
  • reprezentowanie przed Państwową Inspekcją Pracy, sporządzanie dokumentacji związanej z kontrolą,
  • wsparcie w procesach tworzenia modeli motywacyjnych.

Agata Cichońska-Wyleżoł

Sylwia Piela