Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez, odpowiednio, CNKP Legal Piela Kowalski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Doradców Podatkowych i Biegłych Rewidentów, CNKP Tax & Accounting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub CNKP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest, odpowiednio, w zależności od tego, z usług którego podmiotu Państwo korzystają:

 • CNKP Legal Piela Kowalski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, Doradców Podatkowych i Biegłych Rewidentów z siedzibą w Poznaniu (60-215) przy ul. Emilii Szczanieckiej 9a/8 lub
 • CNKP Tax & Accounting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-215) przy ul. Emilii Sczanieckiej 9a/8 lub
 • CNKP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-215) przy ul. Emilii Sczanieckiej 9a/8,

zwane dalej łącznie CNKP.

Państwa dane osobowe zbierane przez CNKP są przetwarzane na zasadach określonych
w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanym dalej RODO, oraz w przepisach prawa polskiego,
w tym zwłaszcza w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez CNKP poufnie oraz zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Kontakt z Administratorem

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt:

 • mailowy, odpowiednio, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • za pomocą poczty tradycyjnej, pod adresem ul. Emilii Sczanieckiej 9a/8, 60-215 Poznań lub
 • telefoniczny, pod numerem 61 623 23 34.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności, CNKP zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:

 • w celu wykonywania zawartej z Państwem, jako z osobą fizyczną, umowy, której przedmiotem jest, odpowiednio: świadczenie pomocy prawnej, usług księgowych lub usług rewizji finansowej lub w celu spełniania Państwa żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej, o świadczenie usług księgowych lub o świadczenie usług rewizji finansowej, np. o oszacowanie czasu pracy i/lub wynagrodzenia CNKP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu wykonywania umów zwartych z klientami, innych niż umowy o których mowa
  w tirecie powyżej, w tym organizowania szkoleń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu realizowania współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CNKP, w tym zwłaszcza rozliczenia wynagrodzenia CNKP za świadczenie pomocy prawnej, usług księgowych lub usług rewizji finansowej i innych płatności w związku z przepisami prawa podatkowego
  i rachunkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu wykonywania umowy zawartej z klientem/kontrahentem, u którego jesteście Państwo zatrudnieni, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym uzasadniony interes CNKP polega w tym przypadku na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z klientem/kontrahentem i wykonaniu zawartej z nim umowy o świadczenie pomocy prawnej, usług księgowych lub usług rewizji finansowej
  (w przypadku klienta) albo innej (w przypadku kontrahenta – podmiotu, na którego rzecz nie świadczymy usług),
 • w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, udzielenia informacji lub nawiązania z Państwem kontaktu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym uzasadniony interes CNKP polega w tym przypadku na możliwości udzielania odpowiedzi na kierowane do CNKP pytania oraz możliwości skontaktowania się z Państwem,
 • w celu dochodzenia roszczeń z łączącej nas z Państwem umowy, której przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej, usług księgowych lub usług rewizji finansowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO,
 • w celu informowania Państwa o wydarzeniach organizowanych przez CNKP lub w których CNKP bierze udział oraz o działalności CNKP (zwłaszcza w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną cnkp.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Państwa prawa

Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności, jednakże, w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia CNKP Państwa danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić CNKP podjęcie z Państwem kontaktu, udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i/lub działalności CNKP, jak też przede wszystkim, wykonanie na Państwa rzecz usługi. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem przez CNKP na Państwa rzecz usług pomocy prawnej, księgowych lub rewizji finansowej objęte jest postanowieniami zawieranych
z Państwem umów lub ogólnych warunków dotyczących świadczenia danych usług, stosowanych przez CNKP. Przesyłanie Państwu newslettera uzależnione jest od udzielania przez Państwa zgody, udzielonej poprzez zapisanie się do niego.

Nadto przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 
 • prawo sprostowania Państwa danych osobowych, 
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. 

Zaznaczmy jednak, iż niektóre z wyżej wymienionych uprawnień mogą Państwu nie przysługiwać w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach świadczenia usług przez CNKP. 

Jeżeli nie chcą Państwo, aby CNKP przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo w każdym czasie wycofać, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CNKP przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez CNKP, odpowiednio:

 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie Państwa danych osobowych, 
 • do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
 • do czasu zrealizowania przez CNKP, jako przez administratora danych, właściwych prawnie uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem określonych Państwa danych osobowych, 
 • do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych (np. newsletter).

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z CNKP, mające siedzibę w Polsce, a także zewnętrzni dostawcy usług dla CNKP (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing),organy administracji, służby państwowe oraz sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie CNKP i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską, CNKP zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych / profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w szczególności nie są przedmiotem profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane w witrynie cnkp.pl i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Wprowadzone przez CNKP zmiany do Polityki Prywatności wejdą w życie po zaakceptowaniu przez Państwa zmienionej Polityki Prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window).