Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

  • Start
  • Blog
  • Alerty
  • Oddział zagranicznej spółki komandytowej a podatek CIT w Polsce

Oddział zagranicznej spółki komandytowej a podatek CIT w Polsce

Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium RP stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nie jest to może powszechne zjawisko, ale zdarza się, że zagraniczne spółki komandytowe prowadzą w Polsce działalność gospodarczą w formie oddziału. Jeden z naszych Klientów postanowił się upewnić, że „nowe” przepisy nie obejmują takich właśnie konstrukcji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej właśnie interpretacji podatkowej potwierdził, że „niemiecka spółka komandytowa, której Wnioskodawca jest oddziałem, nie wypełnia warunku wskazanego w ww. art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, gdyż zgodnie z przepisami niemieckiego prawa podatkowego niemiecka spółka komandytowa nie jest traktowana jako osoba prawna podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest uznawana za transparentną dla potrzeb rozliczeń tego podatku. W związku z utworzonym oddziałem niemieckiej spółki komandytowej na terytorium RP, spółka ta nie uzyska w Polsce statusu podatnika CIT.  Zatem, transparentna podatkowo spółka komandytowa posiadająca w Polsce oddział nie wypełnia znamion spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku. Tym samym, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizującą.”

Niby „oczywista oczywistość”, ale mając na uwadze otaczające nas w ostatnich latach #absurdypodatkowe, warto zapamiętać, że kwestia ta została już przez DKIS rozstrzygnięta. To pierwsza w Polsce interpretacja dotycząca tego zagadnienia, więc warto zapoznać się z jej treścią: sygn. 0111-KDIB1-2.4010.436.2021.1.BD.