Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Obowiązki sprawozdawcze dla podatników z tzw. łamanym rokiem podatkowym

Jak wyglądają obowiązki sprawozdawcze podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy? W jakim terminie należy przygotować sprawozdanie finansowe, w jakim zeznanie roczne CIT-8, a kiedy administracji podatkowej przesłać informację o cenach transferowych TPR? Pytanie wydaje się dość standardowe, ale wcale takie nie jest, co dobrze obrazuje sytuacja podatnika CIT, który miał rok obrotowy trwający od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku.
Czytaj dalej

Czy warto pomagać? O darowiźnie przez pryzmat prawa podatkowego

Wydarzenia ostatnich dni w sposób szczególny odciskają piętno na funkcjonowaniu współczesnego świata, obejmując skutkami zarówno sferę życia gospodarczego, jak i prywatnego. Eskalacja konfliktu za wschodnią granicą Polski budzi niepokój i rodzi konieczność odnalezienia się w zupełnie nowej rzeczywistości, ale również chęć niesienia pomocy i poczucie solidarności z ofiarami tej agresji. Deklaracjom woli udzielenia pomocy wychodzą naprzeciw regulacje prawa podatkowego, gratyfikując darczyńcę preferencjami podatkowymi w postaci m.in. możliwości zastosowania odliczenia od dochodu darowizn przekaza...
Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2022 roku

Z dniem 1 stycznia 2022 roku, w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, weszły w życie regulacje, które mogą mieć znaczący wpływ na obowiązki niektórych podmiotów gospodarczych w zakresie sprawozdawczości finansowej. W odniesieniu do przedsiębiorstw będących odbiorcami nowych regulacji prawnych znajomość przyjętych zmian może przyczynić się do optymalizacji procesu zarządzania finansami prowadzonej działalności gospodarczej oraz pomóc zaplanować wprowadzenie zmian z odpowiednim wyprzedzeniem w celu dostosow...
Czytaj dalej

#PolskiŁad: najważniejsze zmiany w „pigułce”

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 roku obszernej nowelizacji przepisów prawa podatkowego w ramach programu „Polski Ład”, chcielibyśmy poniżej zasygnalizować Państwu najważniejsze zmiany dotyczące podatków dochodowych, podatku VAT oraz zasad oskładkowania ZUS dla przedsiębiorców oraz pracowników, które mogą w istotny sposób wpłynąć na dotychczasowe oraz przyszłe rozliczenia należności publicznoprawnych i Państwa obowiązki z nimi związane.
Czytaj dalej

Czy dopuszczalne jest przechowywanie dokumentów księgowych wyłącznie w formie elektronicznej?

Elektroniczny obieg dokumentów z roku na rok staje się coraz bardziej popularny ze względu na ogólnodostępność i łatwość odbioru danych w każdym miejscu na świecie. Rodzi to nowe możliwości, ponieważ sposób przechowywania dokumentów księgowych może w istotny sposób wpłynąć na organizację pracy firm, a także realizowanie strategii zrównoważonego, ekologicznego rozwoju biznesu w myśl popularnej polityki działań CSR (Corporate Social Responsibility). Kluczowe pytanie w tym kontekście brzmi, czy ustawodawca dopuszcza możliwość przechowywania dokumentów księgowych wyłącznie w formie elektronicznej ...
Czytaj dalej

Oddział zagranicznej spółki komandytowej a podatek CIT w Polsce

Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium RP stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nie jest to może powszechne zjawisko, ale zdarza się, że zagraniczne spółki komandytowe prowadzą w Polsce działalność gospodarczą w formie oddziału. Jeden z naszych Klientów postanowił się upewnić, że „nowe” przepisy nie obejmują takich właśnie konstrukcji.
Czytaj dalej

Pobór podatku źródła po 1 stycznia 2019 roku

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity zmian z dnia 23 października 2018 roku, Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, dalej jako ustawa o CIT), która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, poniżej chcielibyśmy zasygnalizować Państwu najważniejsze zmiany dotyczące zasad poboru podatku u źródła, w tym w szczególności zmiany w zakresie mechanizmu poboru podatku źródła.
Czytaj dalej