Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Czy dopuszczalne jest przechowywanie dokumentów księgowych wyłącznie w formie elektronicznej?

Elektroniczny obieg dokumentów z roku na rok staje się coraz bardziej popularny ze względu na ogólnodostępność i łatwość odbioru danych w każdym miejscu na świecie. Rodzi to nowe możliwości, ponieważ sposób przechowywania dokumentów księgowych może w istotny sposób wpłynąć na organizację pracy firm, a także realizowanie strategii zrównoważonego, ekologicznego rozwoju biznesu w myśl popularnej polityki działań CSR (Corporate Social Responsibility). Kluczowe pytanie w tym kontekście brzmi, czy ustawodawca dopuszcza możliwość przechowywania dokumentów księgowych wyłącznie w formie elektronicznej ...
Czytaj dalej