Prawo Handlowe, Prawo Pracy, M&A, Prawo cywilne

Mediacja Gospodarcza i Arbitraż, Postępowania sądowe, Zastępstwo procesowe, Windykacja

Restrukturyzacja, Upadłość, Odszkodowania, Wyroby medyczne

Doradztwo podatkowe, Ceny transferowe, Compliance Services, IP Box, R&D

Szkolenia - VAT, PIT i CIT oraz inne prawno-podatkowe

Tłumaczenia prawnicze i finansowo-gospodarcze

Prawo Budowlane, Nieruchomości, Postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Ochrona Konkurencji, Dobra osobiste przedsiębiorcy, Ochrona Danych Osobowych

Outsourcing księgowy, Doradztwo Księgowe i Corporate Services, Outsourcing kadrowo-płacowy, Audyt

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2022 roku

Z dniem 1 stycznia 2022 roku, w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, weszły w życie regulacje, które mogą mieć znaczący wpływ na obowiązki niektórych podmiotów gospodarczych w zakresie sprawozdawczości finansowej. W odniesieniu do przedsiębiorstw będących odbiorcami nowych regulacji prawnych znajomość przyjętych zmian może przyczynić się do optymalizacji procesu zarządzania finansami prowadzonej działalności gospodarczej oraz pomóc zaplanować wprowadzenie zmian z odpowiednim wyprzedzeniem w celu dostosow...
Czytaj dalej

Oddział zagranicznej spółki komandytowej a podatek CIT w Polsce

Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium RP stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nie jest to może powszechne zjawisko, ale zdarza się, że zagraniczne spółki komandytowe prowadzą w Polsce działalność gospodarczą w formie oddziału. Jeden z naszych Klientów postanowił się upewnić, że „nowe” przepisy nie obejmują takich właśnie konstrukcji.
Czytaj dalej

Pobór podatku źródła po 1 stycznia 2019 roku

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity zmian z dnia 23 października 2018 roku, Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, dalej jako ustawa o CIT), która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, poniżej chcielibyśmy zasygnalizować Państwu najważniejsze zmiany dotyczące zasad poboru podatku u źródła, w tym w szczególności zmiany w zakresie mechanizmu poboru podatku źródła.
Czytaj dalej